İSG VE ÇEVRE POLİTİKASI

TETRA HGS   Ücret Toplama Sistemi, Serbest Geçiş Sistem Tasarımı Ve Kurulumu, Bariyerli/Bariyersiz Gişe Ücret Toplama Sistemleri, Gişe Entegrasyon Çözümleri (Proje Yönetimi, Yazılım Geliştirme Ve Entegrasyonu, Veri Tabanı Tasarımı Ve Geliştirilmesi, Tahsilat Sistemi Uygulamaları, İşletme Ve Bakım, Otomatik Araç Tanıma (Avi), Otomatik Araç Sınıflandırma (Avc), Otomatik Ağırlık Ölçme (Wim), Geçiş Sistemleri Uygulamaları Ve Çözümleri) Pasif RFID Okuyucular, Plaka Tanıma Sistemi Çözümleri, RFID Etiket Üretimi Ve Satışı, Tüm Geçiş Sistemleri ile ilgili IT Proje, Ar-Ge Ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri Uygulama Çözümlerinin Sağlanması ile İthalat, İhracat, Gümrükleme, konusunda geniş kapsamlı kabiliyete sahip uluslararası bir firmadır.

TETRA HGS ’nin vizyonu; değişen iş dünyası ihtiyaçlarını ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden uzman ekibi ile bilgi ve teknolojiyi en mükemmel tarzda kullanıp, geleceğin teknolojilerini bugünün ürünlerine entegre ederek müşterilerine değişen koşullara ve yeniliklere uyum sağlama yeteneği kazandırmaktır. Bu faaliyetlerini yerine getirirken de çalışma ortamı içinde ve dışında çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, ziyaretçiler ve etkilenebilecek üçüncü şahıslara sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak, bunun sürekliliğini sağlamak, kişilere ve çevreye gelebilecek zararı minimum düzeye indirmek, iş sağlığı ve güveliği ile çevresel performans kriterlerinin sürekli iyileştirilmesini politika edinmiştir.

TETRA HGS, güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamayı, faaliyetleri sırasında çevreyi koruyacak şekilde hareket etmeyi, sürekli iyileştirme ile müşteri memnuniyetini sağlamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder.

Ayrıca aşağıdaki prensiplere göre hareket etmeyi taahhüt eder;

Organizasyon yapısında yer alan her tüm çalışanlarıyla, Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite ‘den sorumlu olmak, yürürlükte yer alan ilgili yasa, tüzük, yönetmelik, standart ve müşteri gereksinimlerine uymak,

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve projeleri sürdürülebilir çözümler çerçevesinde en yüksek kalite standartlarıyla müşterilere teslim etmek için, çalışanların katılımını, katkısını, yeterliliğini ve motivasyonunu artırmaya gayret etmek,

Tüm çalışanları ve çalışan temsilcilerini risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik etmek ve İSG ve Çevre çalışmalarına dahil etmek,

Risk analizleri ile tespit edilen riskleri azaltmayı ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı sağlamak,

Çevre, insan, malzeme, ürün, hizmet ve müşteri memnuniyetini iyileştirme kabiliyetini etkileyebilecek risk ve fırsatların belirlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak,

Kaza/olay/ramak kala, yaralanmalar ve meslek hastalıklarını önlemek için gerekli tüm önlemleri almak,

Güvensiz çalışmaları durdurmanın herkesin sorumluluğu olduğu bilincini sağlamak,

Oluşabilecek acil durumları belirlemek ve bunlara karşı hazırlıklı olmak için gerekli çalışmaları yapmak,

Sürdürülebilirliği desteklemek için enerji ve doğal kaynak tüketimini en aza indirerek kirliliği önlemek ve çevrenin korunmasını sağlamak,

Azaltım, geri dönüşüm ve tekrar kullanımı teşvik ederek, atık üretimini azaltmak,

Yönetim Sistemlerinin etkinliğinin arttırılmasını sağlamak, uygulamaları sürekli izlemek ve iyileştirmek,

TETRA HGS taahhütlerine uygun olarak, önceliği insan ve çevre olduğunun bilinci ile bugünde yarında faaliyetlerini özenle sürdürecektir.